I korthet

ÖVERSIKT


Denna kurs är skräddarsydd enligt de kvalifikationer som Stefan Holmberg anser krävas för att man ska kunna titulera sig webbutvecklare på .NET plattform. Vi kör ASP.NET Core, Razorpages och SQL Server med EF Core.

Kursen är uppdelad på tre veckor, så det är en dags live-undervisning i veckan. Du kommer nämligen att få hemuppgifter mellan tillfällena och dessa kommer du få feedback på från utbildaren.

Se ungefärligt exempel på övningar/material (alla kursdagar spelas in och ni har möjlighet att gå tillbaka och titta senare )

Ett certifieringstillfälle ingår för att bli diplomerad

Innehåll

DELMOMENT

Att förstå grunderna - vad menas med webteknik, client/server, http requests och responses är relevant för att kunne bygga en applikation med adekvat prestanda och funktionalitet
Här kommer lära oss ASP.NET Core och se hur webbtekniken Razor pages kan hjälpa oss skapa dynamiska webbapplikationer
Dependency injection måste man förstå numera i ASP.NET Core. Och du kommer lära dig inte bara hur utan också varför - vi kommer använda tex DI för att bygga en cache med s.k decorator pattern
Att kommunicera med en databas är såklart ett måste i en dynamisk webbapplikation. Vi kommer köra s.k Codefirst-metodik och med automatiska migreringar hålla vår databas kontonierligt uppdaterad
Formulärhantering - här lär vi oss hur inmatning av data går till
Mera formulärhantering - vi skapar dropdowns osv från databas
Att validera data och ge adekvata felmeddelanden. Både server och clientside
Vi bygger en applikation med Sök, Create, Read, Update och Delete mot en databastabell
Vi lär oss hur layout och sections fungerar
Inloggning, säkerhet och rollsystem
Bygga ett RESTAPI med token authenticering
Enhetstester i webbprojekt
Du måste kunna .NET (C#). Dessutom grunder kring databaser - vi kommer köra SQL Server.

@Model.Name

Längd

3 dagar

Utbildningstakt

1d/vecka

Pris

21 850 SEK ex moms

Företagsintern kurs?

Vi kan hålla denna hos er och även anpassa vissa delar!

Prisbild företagskurser

Kontakta oss här för mer information

The difference

VARFÖR GÅ PÅ KURS HOS OSS?

Uppgifter

Du kommer att få "hemläxa" mellan tillfällena och dessa kommer utbildaren ge dig personlig feedback på.

Våra kurser ger dig ett diplom efter genomförandet, och i de fall en certifiering finns tillgänglig ingår också ett sådant försökstillfälle i kursavgiften.

Kursupplägg

Kurserna är uppdelade över flera veckor. Anledningen till det är att kursdeltagarna ska får möjlighet att smälta/applicera nya kunskaper på sitt arbete, och ta det vidare en vecka senare.

Marknadsnära

Vi har konsultat som utvecklare i över 25 år. Vi vet vad som krävs och ställer därmed dom kraven på kursdeltagarna också

Utbildare

Våra utbildare delar alla passionen och glädjen som finns i att lära andra. Se våra utbildare