Webutvecklare.NET

Webbutvecklare på riktigt

Webutvecklare.NET

Information


Längd 3 dagar
Kurstakt 1d/vecka
Pris per deltagare 21 850 SEK ex moms
Location Distans (Zoom)
Förkunskaper Du måste kunna .NET (C#). Dessutom grunder kring databaser - vi kommer köra SQL Server.

Kursbeskrivning


Denna kurs är skräddarsydd enligt de kvalifikationer som Stefan Holmberg anser krävas för att man ska kunna titulera sig webbutvecklare på .NET plattform. Vi kör ASP.NET Core, Razorpages och SQL Server med EF Core.

Kursen är uppdelad på tre veckor, så det är en dags live-undervisning i veckan. Du kommer nämligen att få hemuppgifter mellan tillfällena och dessa kommer du få feedback på från utbildaren.

Se ungefärligt exempel på övningar/material (alla kursdagar spelas in och ni har möjlighet att gå tillbaka och titta senare )

Ett certifieringstillfälle ingår för att bli diplomerad

Kursmoment

Delar i denna utildning

Begrepp...vadå webbapplikation

Att förstå grunderna - vad menas med webteknik, client/server, http requests och responses är relevant för att kunne bygga en applikation med adekvat prestanda och funktionalitet

Razor pages - dynamiskt generera HTML

Här kommer lära oss ASP.NET Core och se hur webbtekniken Razor pages kan hjälpa oss skapa dynamiska webbapplikationer

Dependency injection

Dependency injection måste man förstå numera i ASP.NET Core. Och du kommer lära dig inte bara hur utan också varför - vi kommer använda tex DI för att bygga en cache med s.k decorator pattern

CodeFirst - SQL Server

Att kommunicera med en databas är såklart ett måste i en dynamisk webbapplikation. Vi kommer köra s.k Codefirst-metodik och med automatiska migreringar hålla vår databas kontonierligt uppdaterad

Forms del 1 - inmatningar på webbsidan

Formulärhantering - här lär vi oss hur inmatning av data går till

Forms del 2 - inmatningar på webbsidan

Mera formulärhantering - vi skapar dropdowns osv från databas

Validering - inmatningskontroller

Att validera data och ge adekvata felmeddelanden. Både server och clientside

CRUD

Vi bygger en applikation med Sök, Create, Read, Update och Delete mot en databastabell

Layout

Vi lär oss hur layout och sections fungerar

Användarhantering

Inloggning, säkerhet och rollsystem

API

Bygga ett RESTAPI med token authenticering

Unittester

Enhetstester i webbprojekt

Företagsinterna kurser

Priser nedan gäller Stockholmsområdet i era lokaler, utanför Stockholm tillkommer resa och boendekostnader

Antal Pris per deltagare
3 17 480 SEK
4 15 295 SEK
5 13 110 SEK
6 10 925 SEK
7 8 740 SEK
8 6 555 SEK
9 5 462 SEK
10 4 370 SEK

Ännu fler? Kontakta oss för offert

Stäng

© Copyright Systementor AB. All Rights Reserved
Version: 1.0.20230103.1-4fe5c63