I korthet

ÖVERSIKT

Golang är ett fantastiskt programmeringsspråk: modernt, resurssnålt och utvecklat för att nyttja dagens multicore-servers

Vi kommer under kursen att bygga en ganska komplett databasdriven webapplikation med sökfunktion för produkter, lista, paging, sorterting.

Vi bygger inloggning - authentication och authorization, så endast behöriga kommer åt sidor för att ändra och lägga till produkter.

Formulär och validering är också centrala delar i en webbutvecklares arsenal så det kommer vi också implementera.

Även utveckling av REST-API står på schemat, och vi kommer anropa dessa endpoints via Javascript

Innehåll

DELMOMENT

Språket, varför, hur. Och vi installerar och blir bekanta med miljön
Olika frameworks såsom Gin, Echo. Vad finns det för paralleller med Flask/Django eller Node eller tom ASP.NET Core
Med Gin skapar vi en sajt, sätter upp routes och handlers. HTTP GET och POST, static files
Hur fungerar HTML templates i Go
Vi börjar bygga en CRUD applikation. Lista/ändra/lägga till
Vi lägger på GORM som är en s.k object relational mapper för databashantering
Att skapa formulär och validera indata
Hur fungerar HTTP pipeline och Middleware i Go
Vi lägger till authentication och authorization
Vi skapar ett API som vi anropar från Javascript
Denna kurs är för webbutvecklare, kanske har du jobbat med ASP.NET eller Python eller ngt innan

@Model.Name

Längd

3 dagar

Utbildningstakt

1d/vecka

Pris

21 950 SEK ex moms

Företagsintern kurs?

Vi kan hålla denna hos er och även anpassa vissa delar!

Prisbild företagskurser

Kontakta oss här för mer information

The difference

VARFÖR GÅ PÅ KURS HOS OSS?

Uppgifter

Du kommer att få "hemläxa" mellan tillfällena och dessa kommer utbildaren ge dig personlig feedback på.

Våra kurser ger dig ett diplom efter genomförandet, och i de fall en certifiering finns tillgänglig ingår också ett sådant försökstillfälle i kursavgiften.

Kursupplägg

Kurserna är uppdelade över flera veckor. Anledningen till det är att kursdeltagarna ska får möjlighet att smälta/applicera nya kunskaper på sitt arbete, och ta det vidare en vecka senare.

Marknadsnära

Vi har konsultat som utvecklare i över 25 år. Vi vet vad som krävs och ställer därmed dom kraven på kursdeltagarna också

Utbildare

Våra utbildare delar alla passionen och glädjen som finns i att lära andra. Se våra utbildare