I korthet

ÖVERSIKT

Detta är en kurs för dig som vill lära dig grunderna inom området sqldatabaser.

Vad är det? Hur skapar man en databas. Hur administrerar och ändrar man strukturen på vad man lagrar?

En stor del tillägnas naturligtvis SQL, frågespråket som är så kraftfullt och låter oss lägga in, uppdatera, hämta, filtrera och gruppera informationen vi lagrar.

Kursen är inte specialiserad mot någon speciell databas, SQL är ju en ANSI-standard och kan man den så har man en grund att sedan kunna dyka in i och använda databasspecifika dialekter (som ofta innehåller mer avancerad funktionalitet).

Vi kommer i första hand köra Microsofts flaggskeppsprodukt inom databashantering, nämligen Microsoft SQL Server - kort kallat bara MSSQL eller SQLServer. Det roliga med denna är att det finns en Linuxvariant, och med Docker så är det jätteenkelt att komma igång

Är det så att alla kursdeltagarna vill köra MySQL eller MariaDB istället så kommer vi kunna göra det.

Detta är en grundkurs som kommer ge dig en förståelse för vad SQL är och hur det är uppbyggt, men också praktisk övning i att använda det: för att söka, filtrera, gruppera data.Innehåll

DELMOMENT

Vad är en databas och vad är en databashanterare och varför ska vi använda dessa?
Vi lär oss syftet (varför) genom ett enkelt Excel-exempel. Relationer kan ge oss s.k normalisering
Structured Query Language, "strukturerat frågespråk" ? Kan man säga så? Vad menas? Vi tittar på historiken
För att hämta data används en SELECT-sats. Den består av tre grundläggande delar SELECT: Talar om vilka kolumner som skall hämtas. Efter select får man ange namn på dessa kolumner. Anges * hämtas alla kolumner.  FROM: Anger från vilken tabell kolumnerna skall hämtas. Efter from anger man namnet på tabellen.  WHERE: Det villkor som skall gälla för att man skall hämta data. Denna del måste inte finnas med. Utelämnas den hämtas alla rader i tabellen.
Lägga till ny data (s.k rader) i en tabell görs med en INSERT INTO. Vi lär oss syntaxen
Hur ändrar man en rad i databasen. Och kan man ändra många...samtidigt?
Ofta vill man slå ihop data från flera olika s.k tabeller. Detta gör vi med JOIN och vi tittar snabbt på skillnader mellan olika sammanslagningar , dvs INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN etc
Att ta fram bara unika värden (DISTINCT), ta fram så kallad paging (sidor med data - först de 50 första och sen när man klickar på "Mer" så kommer 50 nästa etc), detta gör vi med TOP, LIMIT etc
Gruppera data (kanske per stad i Sverige om vi tänker ett personregister) och då kan vi med AVG ta fram medelålder etc. Andra aggregerade funktionen är tex SUM, COUNT, MIN och MAX

@Model.Name

Längd

2 dagar

Utbildningstakt

2d efter varandra

Pris

11 200 SEK ex moms

Ort

Online

Företagsintern kurs?

Vi kan hålla denna hos er och även anpassa vissa delar!

Prisbild företagskurser

Kontakta oss här för mer information

The difference

VARFÖR GÅ PÅ KURS HOS OSS?

Uppgifter

Du kommer att få "hemläxa" mellan tillfällena och dessa kommer utbildaren ge dig personlig feedback på.

Våra kurser ger dig ett diplom efter genomförandet, och i de fall en certifiering finns tillgänglig ingår också ett sådant försökstillfälle i kursavgiften.

Kursupplägg

Kurserna är uppdelade över flera veckor. Anledningen till det är att kursdeltagarna ska får möjlighet att smälta/applicera nya kunskaper på sitt arbete, och ta det vidare en vecka senare.

Marknadsnära

Vi har konsultat som utvecklare i över 25 år. Vi vet vad som krävs och ställer därmed dom kraven på kursdeltagarna också

Utbildare

Våra utbildare delar alla passionen och glädjen som finns i att lära andra. Se våra utbildare