SQL och Databaser

Data och informationsmängden ökar. Men om vi inte kan plocka fram och analysera den så fyller den ju inget värde.

SQL och Databaser

Information


Längd 2 dagar
Kurstakt 2d efter varandra
Pris per deltagare 11 200 SEK ex moms
Location Online
Förkunskaper Inga

Kursbeskrivning

Detta är en kurs för dig som vill lära dig grunderna inom området sqldatabaser.

Vad är det? Hur skapar man en databas. Hur administrerar och ändrar man strukturen på vad man lagrar?

En stor del tillägnas naturligtvis SQL, frågespråket som är så kraftfullt och låter oss lägga in, uppdatera, hämta, filtrera och gruppera informationen vi lagrar.

Kursen är inte specialiserad mot någon speciell databas, SQL är ju en ANSI-standard och kan man den så har man en grund att sedan kunna dyka in i och använda databasspecifika dialekter (som ofta innehåller mer avancerad funktionalitet).

Vi kommer i första hand köra Microsofts flaggskeppsprodukt inom databashantering, nämligen Microsoft SQL Server - kort kallat bara MSSQL eller SQLServer. Det roliga med denna är att det finns en Linuxvariant, och med Docker så är det jätteenkelt att komma igång

Är det så att alla kursdeltagarna vill köra MySQL eller MariaDB istället så kommer vi kunna göra det.

Detta är en grundkurs som kommer ge dig en förståelse för vad SQL är och hur det är uppbyggt, men också praktisk övning i att använda det: för att söka, filtrera, gruppera data.Kursmoment

Delar i denna utildning

Introduktion till data och databaser

Vad är en databas och vad är en databashanterare och varför ska vi använda dessa?

Relationsdatabas

Vi lär oss syftet (varför) genom ett enkelt Excel-exempel. Relationer kan ge oss s.k normalisering

SQL bakgrund

Structured Query Language, "strukturerat frågespråk" ? Kan man säga så? Vad menas? Vi tittar på historiken

Att hämta data - SELECT

För att hämta data används en SELECT-sats. Den består av tre grundläggande delar SELECT: Talar om vilka kolumner som skall hämtas. Efter select får man ange namn på dessa kolumner. Anges * hämtas alla kolumner.  FROM: Anger från vilken tabell kolumnerna skall hämtas. Efter from anger man namnet på tabellen.  WHERE: Det villkor som skall gälla för att man skall hämta data. Denna del måste inte finnas med. Utelämnas den hämtas alla rader i tabellen.

Att lägga in data - INSERT

Lägga till ny data (s.k rader) i en tabell görs med en INSERT INTO. Vi lär oss syntaxen

Att uppdatera data - UPDATE

Hur ändrar man en rad i databasen. Och kan man ändra många...samtidigt?

Att slå ihop data - JOINS

Ofta vill man slå ihop data från flera olika s.k tabeller. Detta gör vi med JOIN och vi tittar snabbt på skillnader mellan olika sammanslagningar , dvs INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN etc

Mera frågespecifika möjligheter

Att ta fram bara unika värden (DISTINCT), ta fram så kallad paging (sidor med data - först de 50 första och sen när man klickar på "Mer" så kommer 50 nästa etc), detta gör vi med TOP, LIMIT etc

Aggregerad data

Gruppera data (kanske per stad i Sverige om vi tänker ett personregister) och då kan vi med AVG ta fram medelålder etc. Andra aggregerade funktionen är tex SUM, COUNT, MIN och MAX

Företagsinterna kurser

Priser nedan gäller Stockholmsområdet i era lokaler, utanför Stockholm tillkommer resa och boendekostnader

Antal Pris per deltagare
3 8 960 SEK
4 7 840 SEK
5 6 720 SEK
6 5 600 SEK
7 4 480 SEK
8 3 360 SEK
9 2 800 SEK
10 2 240 SEK

Ännu fler? Kontakta oss för offert

Stäng

© Copyright Systementor AB. All Rights Reserved
Version: 1.0.20230103.1-4fe5c63