Villkor företagsanpassade kurser

Bokning

Kursbokningen räknas som bindande för deltagarens företag när Systementor AB har mottagit bokningen. Vi skickar en bekräftelse till er, vv kontakta oss så fort som möjligt ifall uppgifterna inte stämmer.


Priser och betalning

Samtliga priser anges exklusive moms. Din kursplats faktureras i samband med din anmälan och betalning skall ske innan utbildningen startar.


Avbokningar

  • Vid av- eller ombokning mer än 14 arbetsdagar före kursstart utgår ingen avgift
  • Vid av- eller ombokning 14 arbetsdagar eller mindre före kursstart debiteras beställaren 100 % av kursavgiften.
  • Om lärare blir sjuk eller av annan anledning inte kan genomföra kurs på överenskommet datum, förbehåller sig Systementor AB rätten att byta lärare alternativt flytta kursdatum.
  • Kursplats kan alltid överlåtas till medarbetare efter samråd med Systementor AB.
  • Övrig kompensation utgår ej.

Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar samt att förkorta, senarelägga eller ställa in planerade kurser.