I korthet

ÖVERSIKT


I den här kursen ska vi verkligen göra allt: lära oss att skapa Docker-images från våra applikationer (kör du .NET, Java, Golang, Python etc - spelar ingen roll!).

Vi kommer lära oss hur vi gör det manuellt (från kommandoprompt) och dessutom via automatiska byggen i Cloud (Azure Pipelines eller AWS Build).

Vi sätter upp ett eget Kubernetes-kluster med ett privat Docker-registry och ser till att våra automatiska byggen pushar den skapade Docker-imagen till registret.

Vi konfigurerar vår sajt så den körs på 3 noder med lastbalanserare och NGinx Ingress. Dessutom en databasserver och cache (ex Redis - perfekt för state management utan sticky sessions ).

Sen kan vi deploya nya versioner utan nedtid med s.k rollout deployments!

Innehåll

DELMOMENT

Vad är Docker och varför ska vi använda det? Och vad är Kubernetes och varför är det så hett just nu?
Vi installerar och kör lokalt
Vi skapar och konfigurerar ett Kuberneteskluster i molnet med databas och Rediscache
Vi skapar vår applikation som vi ska produktionssätta i Kubernetes
Hur kan man administrera sitt kluster och sina applikationer
Vi installerar ett privat registry inuti vårt Kuberneteskluster
Vi använer AWS Build och eller Azure Devops Pipelines för att bygga images
Hur kan vi uppdatera webbsajten utan nedtid - Kubernetes har allt inbyggt
Inte annat än att kunna bygga en enkel websajt/alt. api med databas.

@Model.Name

Längd

2 dagar

Utbildningstakt

1d/vecka

Pris

17 950 SEK ex moms

Företagsintern kurs?

Vi kan hålla denna hos er och även anpassa vissa delar!

Prisbild företagskurser

Kontakta oss här för mer information

The difference

VARFÖR GÅ PÅ KURS HOS OSS?

Uppgifter

Du kommer att få "hemläxa" mellan tillfällena och dessa kommer utbildaren ge dig personlig feedback på.

Våra kurser ger dig ett diplom efter genomförandet, och i de fall en certifiering finns tillgänglig ingår också ett sådant försökstillfälle i kursavgiften.

Kursupplägg

Kurserna är uppdelade över flera veckor. Anledningen till det är att kursdeltagarna ska får möjlighet att smälta/applicera nya kunskaper på sitt arbete, och ta det vidare en vecka senare.

Marknadsnära

Vi har konsultat som utvecklare i över 25 år. Vi vet vad som krävs och ställer därmed dom kraven på kursdeltagarna också

Utbildare

Våra utbildare delar alla passionen och glädjen som finns i att lära andra. Se våra utbildare