Avtal tecknat med NFI

Nyhet

Vi tecknar avtal med NFI


Vi tecknar avtal med NFI gällande ett antal kurser GO lang, C++, Python och Säkerhet i webbtjänster


Avtalet tecknat februari 2022


© Copyright Systementor AB. All Rights Reserved
Version: 1.0.20230103.1-4fe5c63