Vi tecknar avtal med NFI gällande ett antal kurser GO lang, C++, Python och Säkerhet i webbtjänster


Avtalet tecknat februari 2022