Handledning och examination examensarbete för .NET20

Nyhet

Vi handleder examensarbete för .NET20


Vi fick det nöjsamma uppdraget att handleda och examinera .NET20-klassens examensarbete. KYH. Just handledning av exarbete är något vi gillar, ofta är verkshöjden på studenternas alster väldig hög.Vi handleder ofta examensarbete för Yrkeshögskolor och har stor erfarenhet av att hantera examinationer, redovisningar etc

© Copyright Systementor AB. All Rights Reserved
Version: 1.0.20230103.1-4fe5c63