Vi fick det nöjsamma uppdraget att handleda och examinera .NET20-klassens examensarbete. KYH. Just handledning av exarbete är något vi gillar, ofta är verkshöjden på studenternas alster väldig hög.Vi handleder ofta examensarbete för Yrkeshögskolor och har stor erfarenhet av att hantera examinationer, redovisningar etc