Nytt förtroende: avtalet med Plushögskolan Västerås gäller hela hösten 2022 och in i mars 2023. Webbutveckling och databas är ju verkligen vår hemmaplan.Pythonutbildningen är ju tvåårig och innefattar dessutom en del Python AI kurser samt Avancerad PythonPython är ju ett väldigt roligt programmeringsspråk, såtillvida att man blir ganska snabbt (och lätt) produktiv. Det är inte så svårt - krävs inte så mycket tekniskt kunnande - att till exempel bygga en webbapplikation (HTML,CSS,databas-koppling) i Python bara man vet hur saker hänger ihop så är ju själva programmeringsspråket så pass enkelt att det i sig inte bllir ett problem.Till exempel, kolla in denna video med vår utbildare Stefan, när han skapar en enkel webbsajt med Bootstrap CSS