...

Systementor kommer under hösten utbilda i dessa två kurser som en del i TUC:s utbildning "Systemutvecklare.net": Webbapplikationer och mobil utveckling samt Publiceringsverktyg.

Datum

2021-03-29

Område

Business